مرجع‌شناسي

 

مقالات ياپراق از آغاز تا كنون

زهرا سعيدي، فاطمه سكوتي

 نشر 15 شماره از فصلنامه ياپراق در (7 جلد) حاصل زحمات دست اندركاران اين نشريه است كه تقديم جامعه فرهنگ دوست كشورمان گرديده است. در اين شماره‌ها تعداد قابل توجهي از مقالات تحقيقي در ارتباط با مسايل و ويژگيهاي جامعه تركمن با ديد ادبي، فرهنگي و اجتماعي نگارش و يا ترجمه و به طبع رسيده‌اند كه در اين شماره جهت آگاهي عزيزاني كه در اين ارتباط به تحقيق و تفحص مي‌پردازند، فهرست مقالات كه توسط دو تن از همكاران افتخاري نشريه تهيه و تدوين گرديده‌اند به چاپ مي‌رسد.

نشريه ياپراق

 

 


 

فصلنامه ياپراق (1)

سرمقاله (ن‌ و القلم): يوسف قوجق، 2 ص.

گفتگو با استاد عبدالرحمن آخوند تنگلي (نويسنده و محقق): منصور آق، 8 ص.

فرهنگ توصيفي شاعران، نويسندگان وهنرمندان (آخوندتنگلي): سعيد محمد درخشنده توماج، 3 ص.

مقالات:تأثير زبان فارسي بر تركمن: يعقوب رحيمي داشلي برون، 9 ص.

شعر انقلاب، تعهد و دفاع مقدس در اشعار شاعران معاصر تركمن: امان قليچ شادمهر،4ص.

نگاهي به زندگاني مسكن قليچ: محمود عطاگزلي، 9 ص.

نگاهي به تقويم تركمني: شامراد چاراف، 2 ص.

ذكر عارفان و اوليا در شعر فراغي: خوجه سيد سيد محمدي، 5 ص.

مدينه‌ فاضله‌ از ديدگاه دولت محمد آزادي: ملاعاشور قاضي،5 ص.

درباره اشعار الحاقي مختومقلي فراغي: يوسف قوجق، 8 ص.

اصطلاحات رايج در محاورات تركمني: فرهمند آق اتاباي، شهروز آق اتاباي، 3 ص.

مقامات موسيقي: آت چاپار مقامي كه همه را گرياند: عبدالحكيم مختومي، 3 ص.

افسانه‌هاي تركمني، حكايت عقل و بخت: عبدالصالح پاك، 1 ص.

يدي بوغون (بشنو از ني چون حكايت مي‌كند)، عبدالخالق آدمي، 1 ص.

فرهنگ عامه، ضرب المثل (ناقيل‌لار): عبدالحكيم مختومي، 1 ص.

چيستان (ماتال‌لار): عبدالحكيم مختومي، 1 ص.

داستان: بچه‌هاي آغزلي اوبه: عبدالرحمان اونق، 5 ص.

شعر شاعران كلاسيك و شاعران معاصر، 6 ص.

مختصري درباره شعر تركمني: عبدالقهار صوفي راد، 2 ص.

كتاب شناسي تركمن‌ها: امان قليچ شادمهر، 6 ص.

تشكيل استان گلستان نويدي بر رشد و توسعه منطقه گرگان و گنبد:منصور آق، 6 ص.

از نويسندگان چه خبر؟، 2 ص

يادداشت‌ها: چهره مسكين قليچ چگونه طراحي شد: بهمن مرادي، قارري قاولي زادگاه مختومقلي: عبدالقهار صوفي راد، 2 ص.

معرفي كتاب‌ها، 4 ص.

پاسخ به نامه‌ها، 1 ص.

 

 

فصلنامه ياپراق 3 2

سرمقاله (ن‌ و القلم): يعقوب رحيمي داشلي برون، 1 ص.

چهره به چهره: هويت هر ملتي با تاريخ آن شناخته مي‌شود (مصاحبه با اراز محمد سارلي و محمد قجقي): امان قليچ شادمهر ، 7 ص.

فرهنگ توصيفي نويسندگان، شاعران وهنرمندان (مراد دوردي قاضي نويسنده و ناشر)، 3 ص.

تاريخ: يادداشتي بر طوايف يموت: قاضي سعود احمد، مترجم: ابراهيم كلته، 1 ص.

زبان شناسي: تركمن مفهوم و ماهيت آن (1) : بي بي مريم شرعي، ‌2 ص.

طريقت و عرفان: نگاهي به زندگي حكيم سليمان آتاي باقيرغاني: محمود عطاگزلي، 6 ص.

نام‌هاي تركمني: ناصر برخزي، 2 ص.

مقامات موسيقي: دارايي دون‌لي: الله بردي درديف: ترجمه عبدالحكيم مختومي، 2ص.

گفتگو: نوازندگي با دوتار دنياي شيريني دارد: ناز محمد پقه، امان قليچ شادمهر، 3 ص.

فرهنگ اصطلاحات: نمونه‌هايي از بررسي تطبيقي اصطلاحات: ملاعاشور قاضي، 3 ص.

يادداشتهاي فصل گرم: كريم قربان نفس: ترجمه ناز محمد پقه، 3 ص.

سير و سفر: با كومه‌نشينان دريا: ناصر صالح زاده، 3 ص.

قولپاق: آرايش و پيرايش مو در فرهنگ مردم تركمن: فرهمند آق اتاباي، 2 ص.

شعر مختومقلي فراغي: دكتر جليل تجليل، 3 ص.

مقاله ادبي: مناظره در ادبيات داستاني تركمن: حاج مراد آق، 8 ص.

لغت نامه: لغات دشوار ديوان مختومقلي: محمود عطاگزلي، 3 ص.

دستور زبان: مختصر دستور زبان تركمني(1)، 2 ص.


بازتاب: يادنامه ياران مهربان: محمد نظري، 1 ص.

داستان: سر باز سر باز است: يوسف قوجق، 3 ص.

شعر معاصر، 3 ص.

سه شعر از كريم قربان نفس، 2 ص.

مختصري درباره‌ي شعر تركمني(2): عبدالقهار صوفي راد، 1 ص.

شاعر معاصر، قربان گلدي آهون‌بر: چركز اونق، 2 ص.

گزارش: نيم نگاهي به مراسم يا دواره دويست و شصت و پنجمين سالگرد مختومقلي، شهروز آق اتاباي، 2 ص.

كتتاب شناسي تركمن: سياحت نامه‌ها سفرنامه: امان قليچ شادمهر، 3 ص.

معرفي پايان نامه(مطبوعات تركمنستان: توسعه و هويت جويي فرهنگي)، 1 ص.

پاسخ به سوالات فقهي: هيئت علمي عرفاني حوزه علميه عرفان آباد، 1 ص.

معرفي كتاب، 3 ص.


پاسخ به نامه‌ها، 2 ص.

فصلنامه ياپراق 7 4

سرمقاله (ن و القلم): شوراي سردبيري، 1 ص.

فرهنگ توصيفي نويسندگان: دكتر دردي قوجق: يوسف قوجق، 1 ص.

گفتگو با دكتر دردي قوجق، 2 ص.

ميراث: اوغوز نامه روايتگر فراز و فرودهاي اقوام ترك: ن. ب. حليم اُف: ترجمه محمد قوجقي، 2 ص.

زبان شناسي: نام تركمن،‌مفهوم و ماهيت آن (2): ابراهيم قفس اوغلو: بي بي مريم شرعي، 2 ص.

آلاچيق تركمن: عبدالخالق آدمي، 1 ص.

طريقت و عرفان: زندگاني پير تركستان خواجه احمد يسوي: محمود عطاگزلي، 3 ص.

داستان مقامات موسيقي تركمن: ياغما بولوت: الله بردي درديف: ترجمه عبدالحكيم مختومي، 1 ص.

موسيقي تركمني داراي قابليت مبارزه با تهاجم فرهنگي (مصاحبه): خبرگزاري جمهوري اسلامي گنبد، 1 ص.

الگوهايي براي كاربرد صحيح جملات تركمني: عبدالحكيم مختومي، 2 ص.

ملاحظاتي بر ميز‌گرد تاريخ تركمن: آ . ع، 1 ص.

مراسم طلب باران در ميان تركمن‌ها : فرهمند آق اتاباي، شهروز آق اتاباي، 2 ص.

لغت نامه: لغات دشوار ديوان مختومقلي فراغي(2): محمود عطاگزلي، 2 ص.

يادداشتي درباره‌ي واژه ياپراق: شهروز آق اتاباي، ‌1 ص.

دستور زبان: مختصري دستور زبان تركمني (2) م. عطاگزلي، 1 ص.

داستان: گريز: ناصر صالح زاده، 2 ص.

اجاق : عثمان اوده : ترجمه آنا دردي كريمي، 2 ص.

ضرورت ايجاد سازمان عمران گلستان: ابراهيم كلته، 2 ص.

زندگي تركمن‌ها، شاعرانه است (گفتگو با آشير قولي بايري) : عبدالقهار صوفي‌راد، 2 ص.

شعر، 1 ص.

مختصري درباره‌ي شعر تركمن (3): عبدالقهار صوفي راد، 1 ص.

چند شعر از كريم قربان نفس، 2 ص.

كتاب شناسي: منابع جغرافيايي تركمن‌ها و استان گلستان: امان قليچ شادمهر، 2 ص.


فصلنامه ياپراق 9-8

سرمقاله (ن و القلم): شوراي سردبيري، 1 ص.

پاي صحبت مردي از تبار فراغي (گفتگو با آتا ايشان محمدي): شهروز آق اتاباي، 3 ص.

اقتراح: طرز سخن مختومقلي چگونه است؟، 6 ص.

احوال و آثار مختومقلي فراغي: يعقوب رحيمي داشلي برون، 3 ص.

آق قيز و منگلي در زندگي مختومقلي فراغي: آتا ساري، جوماآتايف: عبدالقهار صوفي راد، 3 ص.

معرفي آق توقاي: ابراهيم كلته، 1 ص.

بحثي در روياهاي عارفانه مختومقلي فراغي، رحمان مشتاق مهر، 3 ص.

نقش آفريني‌هاي كلك خيال مختومقلي فراغي: منيژه پوياي ايراني، 4 ص.

مضامين اشعار مختومقلي فراغي: دكتر فاطمه مدرسي، 2 ص.

منگلي، نمودي از عشق حق: پروين دخت مشهور، 2 ص.

طرحي براي تجزيه و تحليل مردم شناسانه مختومقلي فراغي: دكتر منيژه مقصودي، 2 ص.

درد، جوهر شعر و زندگي مختومقلي فراغي است.: امان قليچ شادمهر، 2 ص.

هر چه داشتيم پنهان نكرديم: اوراز ياغمير : ترجمه موسي جرجاني، شاه محمد يلقي، 2 ص.

لغات دشوار ديوان مختومقلي فراغي(3): محمود عطاگزلي، 2 ص.

مختومقلي در تحقيقات محققان ونويسندگان خارجي: بي بي مريم شرعي، ملا عاشور قاضي، 2 ص.

گزارش هفته فرهنگي تركمنستان: آ. ش. افشار، 3 ص.


فصلنامه ياپراق 10

سرمقاله ( ن و القلم): شوراي سردبيري، 1 ص.

نگاهي گذرا به تاريخ تركمن‌ها (از آغاز تا تشكيل سلسله قاجار): محمت ساراي: قديروردي رجايي ، 3 ص.

ادبيات معاصر تركمن‌هاي ايران(1): قاسم نوربات: ترجمه عبدالقهار صوفي‌راد، 2 ص.

لباس و پوشاك تركمن‌ها از گذشته تا حال: تقان گل دليجه،‌ 2 ص.

آشنايي با سالشمار تركمني: شهروز آق اتاباي، 1 ص.

نوروز در تركمنستان: ا.ش. افشاري، 2 ص.

نام تركمن، مفهوم و ماهيت آن(3): ابراهيم قفس اوغلو: ترجمه بي‌بي مريم شرعي، 2 ص.

نگاهي به رسم الخط در تركمنستان و مسايل مربوط به آن: يوسف قوجق، 2 ص.

نقدي بر آق قيز و منگلي در زندگي مختومقلي: نور قليچ فداكار، 1 ص.

آشنايي با طريقت نقشبنديه (1): دكتر ابراهيم صاري اوغلي، 3 ص.

درباره كتاب معين المريد، شهروز آق اتاباي، 1 ص.

آشنايي با شاعران و نويسندگان معاصر تركمنستان آتا مراد آتابايف: موسي جرجاني، 1 ص.

سالتيق‌لار: سازي كه در دلها طنين افكند، الله بردي درديف: ترجمه عبدالحكيم مختومي، 1 ص.

لغات دشوار ديوان مختومقلي (4): محمود عطاگزلي، 2 ص.

واژه بخشي و وجه تسميه آن: نظر محمد مصطفايي، 1 ص.

مراحل آماده سازي اسب براي مسابقات كورس: قربان محمد حاجي قلي خاني، 1 ص.

مختصر دستور زبان تركمني (3): م . عطاگزلي، 1 ص.

يكي بود يكي نبود‌ (داستان) احمد خاتمي نيا، 2 ص.

جانگ (داستان)، عبدالحميد ايمري، 2 ص.

جغرافياي استان بالقان (تركمنستان): ابراهيم كلته، 2 ص.

مقررات جديد ورود و خروج كالاي همراه مسافر، 2 ص.

صندوق ضمانت صادرات ايران، 2 ص.

جنيد خان(1): عبداليوسف آخوند نژاد، 2 ص.

عناصر طبيعت در رباعيات سويجك بولسانگ، (نقد كتاب شعر): يعقوب رحيمي داشلي برون، 3 ص.

شعر معاصر: آهون‌بر ، آتاباي،طبري و : 2 ص.

چند شعر از كريم قربان نفس: كريم قربان نفس، 1 ص.

گفتگو با قربان دردي طغان پور(پيكرتراش) : بهمن مرادي، 1ص.

گزارش (استاد نور محمد متقي به ابديت پيوست، سفر دانشجويان علامه - مراسم بزرگداشت مسكن قليچ): 1 ص.

 

فصلنامه ياپراق 13 11

سرمقاله (ن و القلم) ايران بهترين دوست تركمنستان: يوسف قوجق، 1 ص.

فرهنگ توصيفي شاعران و هنرمندان، دكتر امان گلدي قوجقي: نور محمد قوجق، 1 ص.


مصاحبه با دكتر امان قوجقي: نور محمد قوجق، 2 ص.

ميراث داستان بوقاچ خان پسر ديرسه خان: عبدالقادير آهنگري، 4 ص.

خالدبن سنان(ع) آخرين مبلغ دين مسيح: محمود پايدار، 6 ص.

ادبيات معاصر تركمن‌هاي ايران (2): قربان نوربات، 1 ص.

فرهنگ: درجات خويشاوندي و مقام آن در نزد تركمن‌ها: توماس هلميگ: بي بي مريم شرعي، 3 ص.

زبان الگوي كاربرد صحيح جملات تركمني(2): عبدالحكيم مختومي، 1 ص.

نگاه: فصلنامه ياپراق در مطبوعات تركمنستان: يوسف قوجق، 1 ص.

تأثير ساختار ايلي در پيدايش محلات در استقرار گاههاي عشايري: نمونه روستاهاي بندر تركمن: ابراهيم كلته، 3 ص.

طريقت و عرفان: آشنايي با طريقت نقشبنديه (2): دكتر خليل ابراهيم صاري اوغلي، 2 ص.

تاريخ : جنيدخان (2): عبداليوسف آخوند نژاد، 4 ص.

چگونگي تشكيل دولت آق قويونلو‌ها: محمد قوجقي، 4 ص.

مقامات موسيقي: بال صاياد: منصور مرادي، 2 ص.

هنرمندان: گفتگو با دختران هنرمند موسيقي تركمن: محمود پايدار، 2 ص.

دستور زبان: مختصر دستور زبان تركمني (4): محمود عطاگزلي، 1 ص.

اولين الهام بخش من عشق بود (گفتگو با ستار سوقي): عبدالقهار صوفي‌راد، 2 ص.

معر في پايان ‌نامه: موسيقي تركمن، 1 ص.

نماد عدد نه در ميان تركان: مهندس توحيد ملك زاده ديلمقاني، 2 ص.

شعر معاصر- چند شعر از شاعر معاصر تركمنستان شهري بستان گلدي مأمدوا، 2 ص.

مراسم جشن عروسي در سال 77 در بين تركمن‌هاي جعفرباي شرقي، نياز محمد اونق، 3 ص.

 

فصلنامه ياپراق 15 14

 

 

Text Box: به اطلاع مي‌رساند تمامي شماره‌هاي پيشين نشريه ياپراق  در يك مجلد صحافي شده آماده توزيع مي‌باشد. براي تهيه‌ي آن، با ما مكاتبه كنيد.
 نشريه ياپراق دايره‌المعارفي از فرهنگ، آداب و رسوم، تاريخ و زبان تركمن‌هاست.
آدرس نشريه: گنبدكاووس، صندوق پستي 478-49715
e-mail: Yaprakpress@yahoo.com
دلم در كنار مردم استانم است (گفتگو با سيد ابراهيم دراز گيسو): اراز محمد سارلي، 4 ص.

فرهنگ توصيفي نويسندگان، شاعران و هنرمندان (آنه محمد تاتاري)، 1 ص.

مي‌خواهم با زبان هنر تركمن‌ها را به جهان معرفي كنم (مصاحبه با آنه محمد تاتاري)، 1 ص.

وضعيت مذهبي تركمنستان: دكتر هاشم ركاوندي، 2 ص.

تاملي بر نحوه نامگذاري روستاهاي تركمن: مهندس عبداليوسف آخوند نژاد، 3 ص.

فرهنگ ياريگري و مشاركت مردمي در ميان تركمن‌ها: ابراهيم كلته، 2 ص.

عناصر شعر در رباعيات سويجگ بولسانگ: يعقوب رحيمي، 2 ص.

داستان دالي دمرول پسر دوها قوجا: از كتاب دده قورقوت : عبدالقادر آهنگري، 2 ص.

شهر تاريخي نسا موطن پارتيان: ابوذر ابراهيمي تركمان، 4 ص.

معرفي پايان نامه‌: تجلي تلميحات قرآن و اشارات داستاني و ادب فارسي در شعر مختومقلي، خوجه سيد سيد محمدي، 1 ص.

سيري در دوران زندگي خالدسنان (ع): محمد پايدارؤ‌3 ص.

ادبيات معاصر تركمن‌هاي ايران(3): قاسم نوربات: ترجمه عبدالقهار صوفي‌راد ، 3 ص.

زندگاني سلطان حبي خواجه بن حكيم سليمان آتاي باقيرقاني: محمود عطاگزلي، 5 ص.

استاد نظرلي عمر خود را وقف احياي موسيقي تركمن كرد (مصاحبه با منات آهنگري) : منصور مرادي، محمود پايدار، 2 ص.


آخرين نسل رود امير حسين زماني آقايي، 1 ص.

پديده مختومقلي كرامت است يا قانونمند؟: اوراز باي اوره اوغلي: ملا عاشور قاضي، 2 ص.

مخدومقلي فراغي و قربان دردي ذليلي: نور قليچ فداكار، 2 ص.

يول و حضرت رسول در شعرهاي مختومقلي، يوسف قوجق، 2 ص.

معرفي سايت‌هاي اينترنتي: محمود پايدار، 1 ص.

سيد محمد صيادي و منظومه‌ زهره و طاهر: اوراز نفس محمد جومايف: عبدالقهار صوفي راد، 2 ص.

معرفي كتاب: سلوك الملوك نوشته فضل ا ابن روزبهان خنجي اصفهاني: محمد قجقي، 1 ص.

اصطلاحات پوشش آلات و زيور آلات اسب تركمن: محمود پايدار (تكه)، 2 ص.

انگشت (بارماق) و اصطلاحات مرتبط با آن در ميان تركمن‌ها: شهروز آق اتاباي (اركين)، 2 ص.

اوغوز توركجه‌سي(1): دكتر جواد هيئت: ترجمه به تركي آذري: محمد رضا هئيت، 2 ص.

ملانفس و نقش و خيال: امان قليچ شادمهر، 2 ص.

خراسان ترك‌لري‌نين خلق ادبياتينا گنل بير باقيش (به زبان تركي تركيه): پروفسور گرهارد دوئرفر: ترجمه به تركي استانبولي دكتر سلطان تولو، 3 ص.