اطلاعيه

 

اندر اين بحر تفكر

رانده‌ام من قايقم

اين سوي‌تر آن سوي‌تر

روان از تو بي‌خبر

مختومقلي

 

خردورزي جوهر هستي مختومقلي را تشكيل مي‌دهد. او يك شاعر متفكر است. تفكر او اين جهاني،‌زميني و واقعي است. و از آبشخور اجتماع تغذيه مي‌كند. لاجرم حول محور انسان و حوزه‌هاي متنوع حيات انساني مي‌انديشد و مي‌سرايد.

موضوع انديشه‌گي مختومقلي انسان تركمن و مسائل مذهبي، اجتماعي، اخلاقي، ملي تركمن است. اما آموزه‌هاي او درحوزه‌هاي فوق همه شمول بوده و فراخورد همه‌ي انسان‌ها و جوامع شرقي مسلمان است. او انديشه و نظام انديشه‌گي خود را در جهت ترقي و تعالي فرهنگ جامعه مصروف كرد.

با هدف تحقق آرمان‌هاي انسان ساز مختومقلي

انديشه و نظام انديشه‌گي او را بياموزيم

و آموزه‌هاي او را راهنماي عمل خود قرار دهيم.

به پاس‌داشت 269 مين سالگشت تولد شاعر خردورز تركمن مختومقلي فراغي به ترنم مي‌نشينيم ياد او را. شعر او را و انديشه‌ي او را.

 

مكان: كلاله بالاتر از آموزش و پرورش سالن صدف

زمان: ساعت 4 بعداز ظهر روز چهارشنبه 25/2/1381

 

ستاد بزرگداشت مختومقلي فراغي

شهرستان كلاله